פרק 7 דוחות

או, איך ערכתי את הספר הזה?

7.1 knitr דוח

7.2 shiny דוח